ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

28072017

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด

Leave a Reply