สินสงวนฯ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

ช่วยเหลือน้ำท่วมสกลนคร-02

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 60 ที่ผ่านมา ทีมงานสินสงวนแอนด์ซันส์ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตบ้านโนนกุง บ้านนาสาวคอย บ้านนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ภายหลังเกิดน้ำท่วมหนัก โดยจัดเตรียมจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบในพื้นที่

Leave a Reply