กรอง

Showing all 1 result

IWELD เครื่องเชื่อมระบบ MIG/MAG
IWELD เครื่องเชื่อมระบบมิก ใช้วิธีการป้อนเนื้อลวดลงที่ชิ้นงาน เพื่อให้เกิดการหลอมละลายอย่างต่อเนื่อง โดยมีแก๊สปกคลุมแนวเชื่อมคอยทำหน้าที่ป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปที่บ่อหลอมละลาย โดยการเชื่อมมิก/แมก เป็นการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ โดยสามารถเชื่อมโลหะได้หลายชนิด