กรอง

Showing all 3 results


IWELD เครื่องเชื่อมระบบ MMA

IWELD เครื่องเชื่อมระบบ MMA (Manual Metal Arc) เชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ให้ความร้อนจากลวดเชื่อมถ่ายเทไปที่ชิ้นงาน ก่อให้เกิดการหลอมละลาย โดยจะต้องรักษาระยะเวลาระหว่างลวดเชื่อมและชิ้นงานให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการอาร์คที่สมบูรณ์ ข้อสำคัญคือการใช้ลวดเชื่อมที่ตรงกับชนิดของชิ้นงานที่จะเชื่อม เพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่สมบูรณ์แข็งแรง