กรอง

Showing all 2 results


IWELD เครื่องเชื่อมระบบ TIG

IWELD เครื่องเชื่อมระบบ TIG (Tungsten Inert Gas) เชื่อมทิก อาศัยการนำกระแสที่ปลายลวดทังสเตน ส่งผ่านไปที่แนวเชื่อม เพื่อให้เกิดการหลอมละลายของชิ้นงาน โดยใช้แก๊สเฉื่อย กันบรรยากาศภายนอกเข้าทำปฏิกิริยากับบ่อหลอมละลาย การเชื่อมวิธีนี้ในเบื้องต้นจะเชื่อมโดยไม่ต้องมีเนื้อลวด แต่ใช้ความร้อนเป็นตัวหลอมเนื้องานให้ติดกัน หรืองานบางชนิดอาจจะต้องมีลวดเติม เพื่อให้ได้แนวที่ต้องการ