กรอง

Showing all 2 results


เครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟ (Electric generator) อุปกรณ์แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ WELPRO กระแสไฟเสถียรยิ่งกว่า ตอบโจทย์การใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้น