กรอง

Showing all 10 results


 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ZINSANO

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบ่งตามการใช้งานได้ 5 กลุ่ม

1. Family Class เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันน้ำ 90 – 130 บาร์ สำหรับใช้งานในบ้าน เหมาะสำหรับงานที่ไม่หนักมาก และพื้นที่การใช้งานที่ไม่กว้างนัก เช่น การล้างรถจักรยานยนต์ เก้าอี้สนาม และการทำความสะอาดพื้น เป็นต้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Family Class ถูกดีไซน์มาให้มีรูปทรงกระทัดรัด ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก

2. Advance Class เครื่องฉีดน้ำแรงดัน แรงดันน้ำ 140 – 150 บาร์ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่หนักกว่าภายในครัวเรือน แต่ไม่ถึงขั้นธุรกิจ ลักษณะงานจะเป็นงานทำความสะอาดกึ่งงานหนัก ที่หลากหลายกว่าใช้ในครัวเรือน โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานที่มากและหนักขึ้น และพื้นที่มากขึ้นด้วย

3. Professional Class เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ แต่ไม่หนักเท่างานอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะงานที่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

4. Industrial Cold Water Class เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับผู้ใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ที่ใช้ระบบน้ำเย็นแรงดันสูงในการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และต้องการแรงดันน้ำที่สูงในการทำความสะอาดคราบสกปรก

5. Industrial Hot Water Class เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับผู้ใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ที่ใช้ระบบน้ำร้อนแรงดันสูงในการทำความสะอาด เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการล้างคราบสกปรก ประเภทคราบน้ำมัน ไขมัน หรือในฟาร์มปศุสัตว์ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น