แสดง 2 รายการ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Industrial Cold Water Class

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับผู้ใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ที่ใช้ระบบน้ำเย็นแรงดันสูงในการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และต้องการแรงดันน้ำที่สูงในการทำความสะอาดคราบสกปรก

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่อยู่ในกลุ่ม Industrial Cold Water Class ได้แก่รุ่น XMT11.15, HRK15.20