Showing all 2 results

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Industrial Hot Water Class

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับผู้ใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ที่ใช้ระบบน้ำร้อนแรงดันสูงในการทำความสะอาด เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการล้างคราบสกปรก ประเภทคราบน้ำมัน ไขมัน หรือในฟาร์มปศุสัตว์ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่อยู่ในกลุ่ม Industrial Hot Water Class ได้แก่ Z180-SD