การดู​ Nameplate & Dutycycle

Name plate คือ จุดเริ่มต้นของการเลือกเครื่องเชื่อม และใช้งานอย่างมืออาชีพที่บอกถึงประสิทธิภาพและความสามารถของเครื่อง กระแสไฟที่ต้องใช้ขอบเขตและข้อกำหนดในการใช้งานเพื่อให้ช่างเชื่อมทุกท่านเข้าใจ และนำเครื่องมาใช้ได้อย่างมือโปร

รายละเอียด NAME PLATE

           1. ชื่อรุ่นสินค้า     

           2. สัญลักษณ์เครื่องเชื่อม : ระบบ INVERTER     

           3. มาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้า IEC

           4. สัญลักษณ์ชนิดของเครื่องเชื่อม CC (Constant Current)      

           5. สัญลักษณ์กระบวนการเชื่อม

           6. ขอบเขตกระแสไฟและแรงดันไฟเชื่อม       

           7. ค่า Duty Cycle และกำลังไฟที่ใช้

                (X = ค่าภาระรอบการทำงานของเครื่อง , I2 = ค่ากระแสไฟเชื่อม , U2 = แรงดันไฟขณะเชื่อม , S1 = กำลังไฟสูงสุดที่ใช้)

           8. แรงดันขณะไร้ภาระ(ไฟฟ้า)     

           9. สัญลักษณ์จำนวนเฟส , ชนิดกระแสไฟ , ความถี่ที่ใช้งานกับเครื่อง

           10. ค่า Power Factor   

           11. ค่ากระแสไฟขณะใช้งาน (I1 max = ค่ากระแสไฟเข้า ณ กระแสเชื่อมสูงสุด , I1 eff =  ค่ากระแสไฟเข้า ณ กระแสเชื่อมต่ำสุด)       

           12. ค่าระดับความเป็นฉนวน       

           13. การระบายความร้อนของเครื่อง         

           14. ค่าระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม

DUTY CYCLE

          เป็นตัวเลขที่บอกถึงความสามารถในการทำงานต่อเนื่อง ของเครื่องเชื่อมที่กระแสสูงสุดต่อรอบการทำงาน โดยมาตรฐานทั่วไป กำหนดให้หนึ่งรอบการทำงานเท่ากับ 10 นาที

ตัวอย่าง

          เครื่องเชื่อมขนาด 160A ถ้าปรับกระแสไฟเชื่อมไปสูงสุดที่ 160A ตาม Nameplate เครื่องจะทำงานได้อย่างน้อย 6 นาที และพักไม่เกิน 4 นาที ในหนึ่งรอบการทำงาน แล้วจึงทำงานต่อ แต่หากต้องการให้เครื่องทำงานแบบไม่หยุดพัก ต้องปรับกระแสไฟตาม Nameplate ไม่เกิน 124A เพื่อให้เครื่องทำงานได้ 100 % หรือตลอดเวลา โดยเครื่องไม่ต้องหยุดพักการทำงาน ซึ่งเป็นการเลือกใช้กระแสไฟที่ถูกต้องตามหลักสากล