การทำงานระบบต่างๆของเครื่องเชื่อม

การทำงานของระบบ MMA

          ระบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ คือการให้ความร้อนจากลวดเชื่อมถ่ายเทไปที่ชิ้นงาน เพื่อก่อให้เกิดการหลอมละลาย โดยจะต้องรักษาระยะระหว่างลวดเชื่อมและชิ้นงานให้พอเหมาะ เพื่อให้เกิดการอาร์กที่สมบูรณ์ ข้อสำคัญของการเชื่อม คือ การใช้ลวดเชื่อมที่ตรงกับชนิดของชิ้นงานที่จะเชื่อม เพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่สมบูณ์แข็งแรง

การทำงานของระบบ TIG

         ระบบการเชื่อมทิก อาศัยการนำกระแสที่ปลายลวดทังสเตน ส่งผ่านไปที่แนวเชื่อมเพื่อให้เกิดการหลอมละลายของชิ้นงาน โดยใช้แก๊สเฉื่อย กันบรรยากาศภายนอกเข้าทำปฏิกิริยากับบ่อหลอมละลาย การเชื่อมวิธีนี้ในเบื้องต้นจะเชื่อมโดยไม่ต้องมีเนื้อลวด แต่ใช้ความร้อนเป็นตัวหลอมเนื้องานให้ติดกัน หรืองานบางชนิดอาจจะต้องมีลวดเติม เพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่ต้องการ

การทำงานของระบบ MIG/MAG

         ระบบการเชื่อมมิก ใช้วิธีการป้อนเนื้อลวดลงที่ชิ้นงาน เพื่อให้เกิดการหลอมละลายอย่างต่อเนื่อง โดยมีแก็สปกคลุมแนวเชื่อมคอยทำหน้าที่ป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปที่บ่อหลอมละลาย โดยการเชื่อมมิก/แมก เป็นการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติโดยสามารถเชื่อมโลหะได้หลายชนิด

การทำงานของระบบ Plasma

         Cutting Arc ระบบเริ่มต้นการตัดด้วยการนำหัวตัดสัมผัสกับชิ้นงานเพื่อเริ่มอาร์กแต่ก่อนจะอาร์กได้ต้องทำความสะอาดชิ้นงานก่อนห้ามเป็นสนิม