ชนิดของมอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมีมอเตอร์ 2 ชนิด คือ

1. มอเตอร์แปรงถ่าน (Universal Motor)

          มอเตอร์แปรงถ่าน(Universal Motor) เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้แปรงถ่านหรือแท่งคาร์บอนในการทำงาน ซึ่งแปรงถ่านนี้จะค่อยๆหมดไปจากการใช้งาน เมื่อหมดต้องเปลื่ยนแปรงถ่านใหม่ถึงจะใช้งานได้ปกติถ้าเป็นมอเตอร์ชนิดนี้จะนิยมใช้งานภายในบ้าน เพราะเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ราคาไม่แพง และใช้งานต่อเนื่องไม่นาน มอเตอร์แปรงถ่านมีรอบการทำงานของมอเตอร์ที่ค่อนข้างสูง (3,400 รอบ/นาที) ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความร้อนสะสมที่มอร์เตอร์ได้เร็ว และระบายความร้อนได้ช้า จึงไม่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้มอเตอร์ไหม้ การทำงานของมอเตอร์จะมีเสียงดังค่อนข้างมาก

แปลงถ่านUniversal
2. มอเตอร์ขดลวดเหนี่ยวนำ (Induction Motor)

          มอเตอร์ขดลวดเหนี่ยวนำ (Induction Motor) เหมาะที่จะใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะเป็นมอเตอร์รอบต่ำ (2,800 หรือ 1,450 รอบ/นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของมอเตอร์) เกิดความร้อนสะสมช้ากว่า และระบายความร้อนได้เร็วกว่า ไม่ต้องใช้แปรงถ่านเพราะการทำงานของมอเตอร์ จะใช้ทุ่นที่เป็นขดลวดทองแดงในการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ทำให้มอเตอร์นั้นหมุนได้ มอเตอร์มีน้ำหนักมาก แต่เสียงจะเบากว่าแปรงถ่านมาก

เหนี่ยวนำInduct