ติดต่อเรา

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ศูนย์บริการใหญ่

 • เลขที่ 130 หมู่ 2 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 (ตรงข้ามช้างสามเศียร)
 • จันทร์ – ศุกร์ 8:00-18:00 น.
 • โทร. 02-888-2777
 • info@zinsano.com

ศูนย์บริการเชียงใหม่

 • เลขที่ 82/5 หมู่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • จันทร์ – ศุกร์ 8:00-18:00 น.
 • โทร. 053-244-794 , 099-094-8999
 • cm@zinsano.com

MAP

ศูนย์บริการสงขลา

 • เลขที่ 14 ถนน โชติวิทยะกุล 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 • จันทร์ – ศุกร์ 8:00-18:00 น.
 • โทร. 094-685-5552 , 074-239-316
 • hy@zinsano.com

MAP

ติดต่อเรา

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ / ขอใบเสนอราคา

Services

ติดต่อแผนก Service ดูแลเรื่องงานซ่อม

 • โทร. 02-888-2777 ต่อ 8801
 • sv@zinsano.com

ติดต่อฝ่ายขาย สอบถามสินค้าและอะไหล่

 • โทร. 02-888-2777 ต่อ 8901-8902
 • info@zinsano.com

ติดต่อฝ่ายขาย สอบถามสินค้าออนไลน์

 • โทร. 02-888-2777 ต่อ 9105
 • mkt@zinsano.com

Singsanguan

สินสงวนแอนด์ซันส์ สินค้าคุณภาพ…บริการด้วยใจ