ประกาศหยุดการทำการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

500x500 1_0

เนื่องในวันที่๑๒ สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด จึงหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขออภัยในความไม่สะดวก ไว้ ณ ที่นี้