ประกาศหยุดทำการ (13 ต.ค 60)

ปก-WEB

                                เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคต

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร