ประกาศหยุดทำการ (26 ต.ค. 60)

ครม. กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช