ปิดปรับปรุง Website

ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัท จะปิดปรับปรุง WEBSITE

ในวันศุกร์ ที่ 22 หลัง 18.00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 24 เวลา 06.00 น.

ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง WEBSITE ได้

และจะเปิดใช้งานได้ปกติในวันจันทร์ ที่ 25 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป

 ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ