วิธีการเลือกเครื่องเชื่อมแบบช่างมือโปร

MMA

 • แนวเชื่อมมีความแข็งแรงน้อย
 • ความเร็วในขณะทำการเชื่อมปานกลาง
 • แนวเชื่อมมีความสวยงามน้อย
 • ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน
 • เชื่อมได้ง่าย ไม่ต้องใช้ทักษะในการเชื่อมมาก
 • สามารถเชื่อมวัสดุชิ้นงานได้บางชนิด
 • ราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ต่ำ เปรียบเทียบจากราคาเครื่องและอุปกรณ์ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง

MIG

 • แนวเชื่อมมีความแข็งแรงปานกลาง
 • ความเร็วในขณะทำการเชื่อมสูง
 • แนวเชื่อมมีความสวยงามปานกลาง
 • ใช้เวลาในการติดตั้งสูง
 • ต้องใช้ทักษะแล้วความชำนาญในการเชื่อมปานกลาง
 • สามารถเชื่อมวัสดุชิ้นงงานได้บางชนิด
 • ราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สูง เปรียบเทียบจากราคาเครื่องและอุปกรณ์ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง

TIG

 • แนวเชื่อมมีความแข็งแรงสูง
 • ความเร็วในขณะทำการเชื่อมต่ำ
 • แนวเชื่อมมีความสวยงามมาก
 • ใช้เวลาในการติดตั้งปานกลาง
 • ต้องใช้ทักษะแล้วความชำนาญในการเชื่อมสูง
 • สามารถเชื่อมวัสดุชิ้นงงานได้เกือบทุกชนิด
 • ราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สูง เปรียบเทียบจากราคาเครื่องและอุปกรณ์ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง