ร่วมด้วยช่วยเหลือโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

S__10788985

 

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทางบริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด ร่วมด้วยช่วยเหลือโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวนเงิน 108,280 บาท

เพื่อสบทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลให้กับพี่น้องชาวไทย