Zinsano – เลื่อยวงเดือนขนาดเล็ก 3.5 นิ้ว รุ่น CL600M

CL600M

สามารถนำไปใช้สำหรับตัดแผ่นไม้ กระเบื้อง เหล็ก พลาสติก และควรเลือกใช้ใบตัดให้ตรงกับประเภทงาน

เตรียมพบกับ Clip สาธิตการใช้งานเร็วๆ นี้