WELPRO – WELARC 250

  • กระแสเชื่อม 250 แอมป์เต็ม
  • ใช้งานได้ต่อเนื่องขนาดลวด  2.6-5.0 mm
  • มีระบบ ARC FORCE ช่วยเพิ่มกระแสเชื่อมไม่ให้ลวดเชื่อมติดชิ้นงาน
  • รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม WELPRO – WELARC 250