ZINSANO – ปืนลมยิงตะปู รุ่น F50

  • ใช้สำหรับงานยิงฝ้าเพดาน กระเบื้อง แผ่นเรียบ โครงไม้ ไม้อัด กรอบรูป
  • ใช้ลูกตะปูแบบขาเดี่ยว
  • ก่อนใช้งานควรเช็คแรงดันลมให้อยู่ที่ 6-8 บาร์

ข้อมูลเพิ่มเติม  ZINSANO – ปืนลมยิงตะปู รุ่น F50