Zinsano – ปืนลมยิงตะปู รุ่น FST50

  • ใช้สำหรับงานยิงไม้ติดคอนกรีต ไม้เนื้อแข็ง โครงไม้ ฉากทีบาร์
  • ใช้ลูกตะปูแบบขาเดี่ยว
  • ก่อนใช้งานควรเช็คแรงดันลมให้อยู่ที่ 6-8 บาร์

ข้อมูลเพิ่มเติม ZINSANO – ปืนลมยิงตะปู รุ่น FST50