Zinsano – สว่านกระแทกไฟฟ้า 16 มม.

  • ใช้งานได้ 2 ระบบ คือ ระบบธรรมดาและระบบกระแทก ปรับสวิตช์ซ้ายขวาได้
    1.1 ระบบเจาะแบบธรรมดาเหมาะสำหรับงานเจาะไม้, โลหะ, และพลาสติก
    1.2 ระบบเจาะกระแทกเหมาะสำหรับงานเจาะผนังอิฐ, ผนังคอนกรีต เพื่อทำการเสียบเหล็กหรือเพื่อต้องการฝังพุก เป็นต้น
  • ฝาครอบเสื้อแบบอลูมีเนียม ทนต่อแรงกระแทกสูง
  • ด้ามจับหุ้มยางเสริม จับได้กระชับมือ