ZINSANO – สว่านโรตารี่ แฮมเมอร์ 3 ระบบ 900 วัตต์ รุ่น RH-28SC3

  • สว่านโรตารี่ 3ระบบ หัวจับดอกแบบ SDS-PLUS ใช้งานได้หลากหลาย
  • กำลังไฟสูงถึง 900 วัตต์
  • สามารถใช้ได้ทั้งงานสกัดและงานเจาะ
  • สามารถเจาะได้ทั้ง คอนกรีต, เหล็ก และไม้
  • สามารถใช้ร่วมกับดอกเจาะคว้านที่มีขนาดหัวเจาะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 28 มิล.ได้
  • รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 6 เดือน