Zinsano – สว่านไฟฟ้า 10 มม. รุ่น ED10VR

  • สว่านไฟฟ้า 10 มม. Electric Drill
  • สามารถจับดอกสว่านได้ตั้งแต่ขนาด 1.5-10 มม. (3/8″)
  • ใช้เป็นไขควงไฟฟ้าได้ โดยการปรับหมุนทิศทาง ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา
  • ควบคุมความเร็วรอบด้วยการกดสวิทต์หนัก-เบา สามารถปรับรอบความเร็วได้
  • มีปุ่มล็อคสวิทต์ค้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม Zinsano – สว่านไฟฟ้า 10 มม.