Zinsano – สว่านไฟฟ้า 10 มม. 480 วัตต์

  • ระบบเฟืองขับเป็นแบบเฟืองทด ให้แรงบิดสูงใช้งานต่อเนื่องได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่ใช้เฟืองขับแบบธรรมดา โดยเทียบจากขนาดมอเตอร์ใกล้เคียงกัน
    ฝาครอบเสื้อแบบอลูมีเนียม
  • มอเตอร์กำลังสูง 480 วัตต์