Zinsano – เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 260w

ใช้สำหรับ

  • ขัดผิวไม้ให้เรียบ
  • ขัดฝ้า
  • ขัดลอกสีสำหรับทาสีใหม่
  • ขัดรอยประสานรอยต่อของไฟเบอร์กลาสให้เรียบ
  • สำหรับงานซ่อมบำรุงรถยนต์