Zinsano – เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2,200 วัตต์

  • ใช้สำหรับตัดเหล็กขึ้นรูป ท่อเหล็ก
  • มอเตอร์ด้วยคุณภาพ กำลังไฟ 2,200 วัตต์
  • มีบังใบป้องกันประกายไฟเวลาตัดชิ้นงาน
  • แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย สะดวกในการใช้งาน