Zinsano – เครื่องสกัดไฟฟ้า 17 มม.

  • ระบบหล่อลื่นแบบจารบีช่วยในการหล่อลื่นลูก­สูบได้ดี มีฝาปิด-เปิดง่ายด้วยประแจ เมื่อต้องการเติมหรือตรวจเช็คจารบี
  • ใช้สำหรับสกัดคอนกรีต,อิฐ,หิน ในพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงหรือก่อสร้างใ­หม่
  • ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน เหมาะกับงานรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง