ZINSANO – เครื่องเจียร 4 นิ้ว 980 วัตต์ รุ่น AG9504

  • เครื่องเจียรใช้งานร่วมกับใบเจียรหรือใบตัดขนาด 4 นิ้ว
  • ใช้เจียรเหล็ก,สแตนเลส และตัดชิ้นงานทั่วไป
  • รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 6 เดือน