ZINSANO – เลื่อยวงเดือนขนาดเล็ก 3.5 นิ้ว รุ่น CL600M

  • ใช้สำหรับงานตัดแผ่นไม้, กระเบื้อง, เหล็ก, พลาสติก
  • ควรเลือกใช้ใบตัดให้ตรงกับประเภทของงาน
  • รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 6 เดือน