• แข็งแรงทนทานด้วยมอเตอร์แบบ Inductions
  • พลังงานแรงดันน้ำสูงสุด 135 Bar
  • อุปกรณ์ปืนยาว,ปืนสั้น หัวฉีดยาว,หัวฉีดสั้นและหัว Rotojet พร้อมทั้งถังน้ำยาถายในเครื่องและที่จัดเก็บอุปกรณ์อย่างลงตัว
  • รูปลักษณ์สูง ทันสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม ZINSANO – Atlantic II