สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ในวันนี้ทางเราก็จะมาแนะนำ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ
ในการล้างรถกัน ซึ่ง 5 ขั้นตอนเหล่านั้นก็จะมีดังนี้

1. นำเฟืองไว้ 9 ชิ้นมาเชื่อมติดกันให้เป็นฐานให้ได้ตามรูปภาพ จากนั้นวัดระยะห่างเพื่อเว้นไว้ใส่ตู้อะครีลิค

2. นำเหล็กเส้นมาตัดตามขนาดที่วัดไว้แล้วมาเชื่อมติดกับฐานเฟือง เสร็จแล้วเราจะได้ตามฐานใส่กระถางรูปภาพจากนั้นลองนำกล่องอะคริลิคมาใส่เข้ากับฐานดูว่าใส่ได้พอดีมั้ย

3. เชื่อมย้ำตามมุม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง เจียรเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อย พ่นสีที่ชอบตามความต้องการ

นำดินกับต้นไม้ที่ชอบมาใส่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

แชทกับ บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด

เริ่มสนทนากับเรา