วิธีเลือกเครื่องเชื่อมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกเครื่องเชื่อมที่ดี ควรดูจากลักษณะงานที่เชื่อมจริง สภาพแวดล้อมหรือพื้นที่เชื่อมว่าเป็นอย่างไร? ขนาดความหนา บาง ของชิ้นงาน จะสามารถทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ในการเลือกเครื่องเชื่อมให้เหมาะสมกับงานได้ ช่างเชื่อมมือใหม่ ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ งานเชื่อมเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ฉะนั้นควรเลือกเครื่องเชื่อมที่มีมารตฐานและมีการรับประกัน

Chat with SINGSANGUAN & SONS Co.,LTD.

Start chat with messenger